Samfunnets sårbarhet var et viktig og aktuelt tema under Ptils Topplederkonferanse 2019.

- Samfunnet som helhet opplever store endringer og endringer i trusselbildet. Petroleumsbransjen er ikke noe unntak, understreket Ptil-direktør Anne Myhrvold i sitt innlegg.

- Hva betyr endringene med mer digitalisering og automatisering for risikobildet – blir det flere svake ledd? Hvem har tilgang til hvilke systemer? Hvordan involverer vi ansatte i arbeidet med sikring og IKT-sikkerhet? Hvordan forebygger vi en IKT-sikkerhetshendelse? Hvilke barrierer har vi på plass for å redusere risiko?

Myhrvold mener næringen selvsagt må lære av hendelser som har skjedd, og sørge for implementering og forbedring. Men det er også avgjørende å klare å se helheten og tenke framover; hva er det neste som kan skje?

- Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir og skal gi bransjen positive gevinster i form av økt effektivitet, konkurransekraft og også høyere sikkerhetsnivå. Samtidig må vi være klar over at endringene kan øke sårbarheten og eksponere nye angrepsflater.

Samfunnets sårbarhet ble belyst fra flere ulike vinkler. Her kan du se video av alle innleggene:

Om samfunnets sårbarhet og hva næringen bør gjøre

Anne Myhrvold, Ptil

Om hvordan IKT-sikkerhet påvirker samfunnets sårbarhet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statsråd for samfunnssikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet

Om forebygging og håndtering av alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser i petroleumsvirksomheten

Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Om hackerangrepet mot Mærsk i 2017 og framtidens cybersikkerhet

Jesper Bork Olsen, Mærsk

Om IKT-sikkerhet i arbeidstakerperspektivet

Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna