Næringens rammebetingelser og stikkordene klima, sikkerhet og omdømme stod sentralt da Ptil arrangerte Topplederkonferansen 2019.

Temaet vekket engasjement, og det var enighet om at næringen er nødt til å forberede seg på omstilling.

Se oppsummering om næringens rammebetingelser fra Topplederkonferansen:


Scenarier 2035

Ptil har nylig gjennomført et stort scenariearbeid for å være best mulig forberedt for framtiden. Her har vi identifisert en rekke utviklingstrekk og drivkrefter vi mener kan ha betydning for næringen i årene som kommer. Se video om sikre og usikre drivkreftene i næringen i framtiden:

 

Hva betyr dette for næringens rammebetingelser?

Næringens rammebetingelser var ett av hovedtemaene da Ptil arrangerte Topplederkonferansen 2019. Rundt 120 toppledere og andre beslutningstakere deltok.

Se alle innleggene om næringens rammebetingelser på Topplederkonferansen 2019:

Om bransjens muligheter og utfordringer

Eli Aamot, konserndirektør, Sintef Industri

Om arbeidstakernes situasjon når rammebetingelsene endres

Are Tomasgard, LO-sekretær

Om å være ung, klimaengasjert og ansatt i oljebransjen

Ragni Rørtveit, Equinor

Om betydningen av det grønne skiftet

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk, NHO

Om hvordan ledere i næringen kan tilpasse seg framtiden

Silvija Seres, bedriftsrådgiver, forsker og systemutvikler