Ptils nettsted er nå oppdatert med nye funksjoner og bedre søkemuligheter.

Vi har lagt vekt på å gjøre det nye nettstedet slankere, enklere og mer oversiktlig, og har sortert innholdet i tre hovedbolker: Regelverk, Tilsyn og Fagstoff.

Regelverk

Under Regelverk finner du de sentrale forskriftene som regulerer HMS i petroleumsvirksomheten, relevante lover og informasjon om endringer i regelverket.

Forskriftene ligger nå i en ny regelverksdatabase som gjør det enklere å søke i paragrafer, på tvers av forskriftene. Du kan også se hvordan regelverket blir anvendt i praksis, ved å gå inn på en paragraf og se hvordan denne er brukt når vi har funnet avvik i tilsyn.

Tilsyn

På ptil.no finner du alle tilsynsrapporter, samtykker, granskingsrapporter og andre viktige meldinger fra tilsynsvirksomheten vår. Informasjonen er lett tilgjengelig via søk. Du kan også velge å sortere på fagområder. 

Alle våre tilsynsrapporter og granskingsrapporter ligger nå i en database som er koblet sammen med regelverket. Dermed får du rask oversikt over hvilke deler av regelverket vi har lagt til grunn når vi har påpekt avvik eller forbedringspunkt - og hvilke reaksjonsmidler vi eventuelt har brukt.

Fagstoff

Kunnskapsutvikling og deling av informasjon er en viktig oppgave for Ptil. Under fagstoff publiserer vi prosjektrapporter, studier, fagartikler og reportasjer. Her finner du også rapporter og informasjon fra vårt store, årlige kartleggingsarbeid Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Arrangementer

Ønsker du påfyll av kunnskap? Få oversikt og meld deg på våre fagdager, seminarer og konferanser her.

Her kan du også enkelt finne videoer, presentasjoner og materiale fra tidligere arrangement.

Nyhetsbrev

Husk å abonnere på nyhetsbrevet vårt!

Nyhetsbrevet er oppdatert med flere valg og filtreringer, slik at du kan skreddersy innholdet til ditt behov.

NB! Alle må registrere seg på nytt for å motta nyhetsbrev – det gjelder også deg som har vært abonnent til nå.

Registrer deg på nytt her