Ptil og ANP har i lang tid samarbeidet i IRF-regi, og begge ønsker et tettere direkte samarbeid.

- For å etablere et grunnlag for et langsiktig samarbeid, er det viktig at vi blir godt kjent med hverandres organisasjon og hvordan oppfølging av aktørene gjennomføres. Arbeidsmøtene vi nå har gjennomført gir oss et godt grunnlag for et langsiktig samarbeid, sier Ptil-direktør Anne Myrhvold.   

I løpet av de fire dagene utvekslet ANP og Ptil erfaringer innenfor områder som:

  • Organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike myndighetsorganer
  • Kvalifiseringprosesser for nye lisensdeltakeres
  • Tilsynsstrategi og gjennomføring av tilsyn
  • Brønnintegritet samt plugging av brønner
  • Levetidsforlengelse
  • Fjerning og disponering
  • Ulykkesrapportering og granskinger
  • Offentliggjøring av tilsynsrapporter, hendelser og granskinger

Tema for videre samarbeid ble identifisert, og vi planlegger jevnlig kontakt framover.

Foto av deltakere på arbeidsmøtene

Fra Ptil deltok direktør Anne Myhrvold, fagdirektør Finn Carlsen, Tore Endresen og Geir Løland på arbeidsmøtene med ANP.