Sprekker, inspeksjon, sliping og sveising

Etter en oppsummering av nylige endringer og oppdateringer i NORSOK- og ISO-standardene fra Oddgeir Dalane fra Equinor, gikk fokuset over til sprekker. Talere fra Aker BP og Equinor beskrev utfordringer som følge av sprekker i innretningene Skarv, Veslefrikk, Åsgard A og Norne, samt forebyggende tiltak og løsninger (som pussing og sveising) de har implementert.

Etter lunsjpausen påpekte Gerhard Ersdal fra at vi begynner å nærme oss opprinnelig tiltenkt (og deretter forlenget) levetid for en rekke innretninger på norsk sokkel. Dermed blir forfall mer sannsynlig, reparasjoner mer dagligdagse og tilsyn hyppigere. I tillegg blir det enda viktigere med årvåkenhet ovenfor tidlige faresignaler.

Tap av posisjon og kjettinger

Lars Geir Bjørheim fra Ptil la frem en rapport om læring og oppfølging etter hendelser med tap av posisjon. Rapporten viser en markant nedgang i hendelser med ankerliner og tilknyttet utstyr de siste par tiårene, men at kjettinger fortsatt utgjør en stor andel av hendelsene – til tross for at været kun har vært moderat i tilfellene. Rapporten viser også at hendelser i sammenheng med dynamisk posisjonering, ofte skjer tidlig i en innretnings levealder og at hyppigheten av hendelser deretter avtar.

Havvind – utfordringer og løsninger

Konstruksjonsdagen 2019 ble avsluttet med to innlegg om havvind. Herbjørn Haslum fra Equinor ga en oppdatert beskrivelse av arbeidet med prosjekteringen og byggingen av de 11 flytende vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet, som skal produsere strøm for Gullfaks- og Snorre-feltene. Deretter var UiS-forsker Charlotte Obhrai på plass for å gi en tilstandsrapport for havvind, med teknologiske løsninger, forskningsarbeid og økt markedsinteresse for området.