Spørreskjemaundersøkelsen er for ALLE som er på innretningen/anlegget i denne perioden. Du deltar i kartleggingen ved å besvare og returnere et spørreskjema som blir delt ut på din innretning eller anlegg.

Benytt anledningen til å gi uttrykk for hvordan du opplever arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen din. Ved å besvare og returnere spørreskjemaet deltar du i kartleggingen.

Jo flere som besvarer spørreskjemaet, desto bedre grunnlag vil den enkelte innretning/anlegg og selskap ha for å iverksette tiltak.

Hvor finner du spørreskjemaet?

Spørreskjemaet med instrukser for utfylling og retur blir delt ut på innretning/anlegget i perioden 14. - 24. november Det tar 25-30 minutter å besvare undersøkelsen.

Gå inn på www.norceresearch.no/rnnp og fyll ut og send inn spørreskjemaet via internett. Informasjon om fremgangsmåte og kode for deltakelse finner du i papirskjemaet.

Papirskjema: Puttes i konvolutten som følger med og legges i returkassen som er satt fram på innretningen/anlegget. På konvolutten er det returadresse. For de som ønsker det, vil det være mulig å sende spørreskjemaet med vanlig post (porto betales av mottaker).

Anonymitet

  • Alle svar blir behandlet strengt konfidensielt
  • Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med personvernregelverket
  • Ingen enkeltpersoner skal kunne identifiseres
  • Ingen enkeltselskaper, innretninger eller anlegg skal kunne identifiseres av andre, uten at det foreligger samtykke

Hva får du igjen?

  • Alle får tilgang til hovedrapport på www.ptil.no i april 2020
  • Det vil bli utarbeidet en tilstandsrapporter for hvert anlegg/innretning. Resultatene vil omfatte alle som befinner seg på innretningen i den gitte tidsperioden. Hvert anlegg vil motta en rapport og presentasjon
  • Tilleggsbestillinger kan skreddersys etter behov og belyse problemstillinger innen arbeidsmiljø og sikkerhet som dere er opptatt av
  • Entreprenørselskapene kan også bestille rapporter med anonyme data/svar for grupper av egne ansatte


På forhånd tusen takk for hjelpen!