I årsrapporten for 2018 kan du lese om våre aktiviteter og resultater. Året var blant annet preget av at Melding til Stortinget nr. 12 (2017-2018) om helse, miljø og sikkerhet ble lagt fram.

Du kan også lese om hvilke prioriteringer vi gjør og hvordan vi vurderer framtidsutsiktene.

Hovedpunkter i årsrapporten: 

  • Leders beretning
  • Introduksjon til virksomheten og hovedtall
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av fremtidsutsikter
  • Årsregnskap