Sikkerhetsforums årskonferanse, som hadde tittelen Sikkerhet og sårbarhet, ble avholdt den 28. mai i Stavanger.

På programmet stod partssamarbeid, læring etter hendelser, digitalisering og automatisering av arbeidsplasser, arbeidsmiljø, forskning og utvikling (FoU) og bruk av ny teknologi.

Videoer

Som del av konferansen viste Sikkerhetsforum fram en serie videoer som tar for seg verneombudenes rolle i praksis, partssamarbeid, læring etter hendelser, digitalisering og arbeidsmiljø.

Du kan se videoene under:

Presentasjoner

Under kan du se samtlige presentasjoner fra årskonferansen.

Dersom du ønsker å laste ned presentasjonene, finner du disse på arrangementssiden for årskonferansen.