Økende aktivitet i nordområdene, knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset det siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har Ptil sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi identifiserte derfor flere områder der vi selv ville sette i gang prosjekter for kunnskapsinnhenting. Vi har mottatt 20 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet og 10 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre arbeidet.

Det er definert omlag 15 prosjekter, som pågår til og med 2019.


Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018

Se relevante videoer: