Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagstoff

Siste videoer

 • Optimisme og ansvar
  Publisert:
  RNNP-resultatene for 2019 viser en stabil eller positiv utvikling innen de fleste områder, og risikoen for en storulykke har aldri vært så lav som forrige år. Nå maner Ptil-direktøren bransjen til stor innsats for sikkerheten i perioden vi er inne i.
 • Arven etter Kielland
  Publisert:
  En storulykke er scenariet alle frykter mest. I norsk oljehistorie skjedde den største ulykken 27. mars 1980. Denne dagen mistet 123 mennesker livet da Alexander L. Kielland tippet rundt i Nordsjøen.
 • Aldri en ny storulykke
  Publisert:
  Vinteren 1969 ble Norge en oljenasjon; ved funnet av Ekofisk. De neste fem tiårene har brakt oss stor suksess – og store ulykker. I 2020 markerer vi at det er 40 år siden den aller største av dem.

Prosjektrapporter