Landrapport

Sammendrag og konklusjoner

Kapittel 0
Bakgrunn og formål

Kapittel 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger

Kapittel 2
Data- og informasjonsinnhenting

Kapittel 3
Risikoindikatorer

Kapittel 4
Personskader og dødsulykker

Kapittel 5
Dybdestudie: rapportering av hendelser og tilløpshendelser til Ptil

Kapittel 6
Anbefalinger om videre arbeid

Kapittel 7