Sammendragsrapport sokkel

Konklusjoner

Kapittel 2

Gjennomføring 

Kapittel 3

Spørreskjemaundersøkelse 

Kapittel 4

Status og trender - helikopterhendelser

Kapittel 5

Status og trender - indikatorer for storulykker på innretning

Kapittel 6

Status og trender - barrierer mot storulykker

Kapittel 7

Arbeidsulykker med dødsfall og alvorlig personskade

Kapittel 8