Hovedrapport sokkel - 2019

Sammendrag og konklusjoner

Kapittel 0

Bakgrunn og formål

Kapittel 1

Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger

Kapittel 2

Data- og informasjonsinnhenting

Kapittel 3

Spørreundersøkelsen

Kapittel 4

Risikoindikatorer for helikoptertransport

Kapittel 5 

Risikoindikatorer for storulykker

Kapittel 6

Risikoindikatorer for barrierer og relatert til storulykker

Kapittel 7

Personskader og dødsulykker 

Kapittel 8

Andre indikatorer 

Kapittel 9

Anbefaling om videre arbeid 

Kapittel 10