Sammendragsrapport sokkel

Konklusjoner

Kapittel 2
Gjennomføring

Kapittel 3
Status og trender –helikopterhendelser

Kapittel 4
Status og trender – indikatorer for storulykker på innretning

Kapittel 5
Status og trender – barrierer mot storulykker

Kapittel 6
Arbeidsulykker med dødsfall og alvorlig personskade

Kapittel 7