Sammendragsrapport sokkel

 Konklusjoner

Kapittel 2

 Gjennomføring

Kapittel 3

Status og trender
- helikopterhendelser

Kapittel 4

 Status og trender
- indikatorer for storulykker på innretning

Kapittel 5
Status og trender
- barrierer mot storulykker
Kapittel 6

Arbeidsulykker med dødsfall og alvorlig personskade

Kapittel 7

Feltstudie - Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien

Kapittel 8

Spørreskjemaundersøkelse - dykkere i petroleumsindustrien

Kapittel 9

Andre indikatorer

Kapittel 11

Definisjoner og forkortelser

Kapittel 12

Oversikt tabeller

Side 3