Landrapport

Sammendrag og konklusjoner  Kapittel 0
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger  Kapittel 2
Data- og informasjonsinnhenting  Kapittel 3

Risikoindikatorer 

 Kapittel 4

Personskader og dødulykker

 Kapittel 5

Feltundersøkelse - Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien

 Kapittel 6

Anbefalinger om videre arbeid

 Kapittel 7

Sammenstillinger:  
Aktivitetsnivå  Vedlegg A