Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

RNNP Hovedrapport 2018

Hovedrapporten er den komplette rapporten som viser utviklingen i risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet i 2018.

Publisert: 10. april 2019

Hovedrapport sokkel - 2018

Sammendrag og konklusjoner

Kapittel 0

Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger

Kapittel 2

Data- og informasjonsinnhenting

Kapittel 3

Risikoindikatorer
- helikoptertransport

Kapittel 4

Risikoindikatorer
- storulykker

Kapittel 5 

Risikoindikatorer
- barrierer 

Kapittel 6

Personskader og dødsulykker 

Kapittel 7

Feltstudie - Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien

Kapittel 8

Andre indikatorer

Kapittel 9

Sammenstillinger:

 

Aktivitetsnivå 2018

Vedlegg A

Spørreskjema - dykkerpersonell

Vedlegg B