Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Faktanettsted om RNNP

Vi har utviklet et eget faktanettsted som inneholder en oversikt over indikatorer for tilløpshendelser med potensiale for storulykker og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet.

Publisert: 6. februar 2019

Nettstedet har fått adressen rnnp.no

Grunnlaget for et effektivt forebyggende arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid er god kunnskap om de konkrete HMS utfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke. 

Vi håper at faktasiden gjør det enklere å bruke resultatene fra RNNP i selskapenes forebyggende arbeid.

Gå til RNNP.no

Kontakt

Roar Høydal

Seniorrådgiver, arbeidsmiljø
Telefon: 51 87 35 89