Nettstedet har fått adressen rnnp.no

Grunnlaget for et effektivt forebyggende arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid er god kunnskap om de konkrete HMS utfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke. 

Vi håper at faktasiden gjør det enklere å bruke resultatene fra RNNP i selskapenes forebyggende arbeid.

Gå til RNNP.no