Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Fagstoff

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) består av fire årlige rapporter. Hovedrapport, landrapport og sammendragsrapport for sokkelen publiseres i april. Akutte utslipp publiseres i oktober.