Se også faktanettstedet rnnp.no for oversikt over indikatorer for tilløpshendelser med potensiale for storulykker, og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet.