Gjennom 50 år har vi lært mye om risiko. Og vi vet at god sikkerhet avhenger av bransjens evne til å redusere risiko.

Ambisjonen om fortsatt forbedring både skal og må prege framtiden for vår næring. Det er et felles ansvar for selskaper, arbeidstakere og myndigheter.

Derfor spør Ptil:

  • Hvordan kan vi fortsatt lære – og bruke det vi har lært?
  • Hvilke endringer og nye tiltak iverksetter ditt selskap og din organisasjon for å redusere faren for tap av liv?
  • Hvordan skal vi arbeide for å hindre en ny storulykke?