Ptil ser med uro på at kapasitet og kompetanse er identifisert som avvik i en lang rekke av våre tilsyn – hos operatører og rettighetshavere, i store og små selskaper. Forhold knyttet til dette har også vært medvirkende årsak til flere alvorlige hendelser de siste par årene. Tilgang på godt kvalifisert personell er i særlig grad en utfordring blant leverandørene.

Situasjonen gir grunn til bekymring. Framtiden for næringen vil blant annet preges av aldrende infrastruktur, automatisering, introduksjon av nye driftsformer og prosjekter knyttet til nye energiformer.

Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en kompetent arbeidsstokk og god bemanning.

Vi oppfordrer selskapslederne til å stoppe opp og vurdere situasjonen i eget selskap grundig. Med god styring er det fullt mulig å lykkes!

Video: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet