Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Målet er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet. Partene plikter å bidra til at regjeringens ambisjon innfris – både hver for seg og sammen.

Et sterkt tilsyn skal være en grunnpilar i den norske modellen. Samtidig er arbeidsgivernes og arbeidstakernes roller klare og godt kommuniserte. Eller?

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.