Blant andre saker på agendaen var:

  • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • IA-avtalene

Se vedlagt møtereferat.