Det ble avholdt ekstraordinært møte i Regelverksforum 6. februar 2018 for å presentere for partene et revidert utkast til regelverk for enklere innretninger og tilhørende enheter.