Partene presenterte blant annet sine vurderinger av reguleringsbehov og reguleringstilnærming.