Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new

Møte 6. juni 2018

Blant sakene på møtet var oppfølging av rapport om kompetansekrav for personell i petroleumsvirksomheten, HMS-kurs for næringen, regelverk for enklere innretninger og W2W-fartøy.

Contact

Janne Haugland