Hovedrapport sokkel - 2021

Sammendrag og konklusjoner

Kapittel 0

Bakgrunn og formål Kapittel 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger Kapittel 2
Data- og informasjonsinnhenting Kapittel 3
Spørreundersøkelsen Kapittel 4
Risikoindikatorer for helikoptertransport Kapittel 5
Risikoindikatorer for storulykker Kapittel 6
Risikoindikatorer for barrierer relatert til storulykker Kapittel 7
Personskader og dødsulykker kapittel 8
Andre indikatorer Kapittel 9
Anbefaling om videre arbeid Kapittel 10