Landrapport

Sammendrag og konklusjoner

 Kapittel 0

Bakgrunn og formål

 Kapittel 1

Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger

 Kapittel 2

Data- og informasjonsinnhenting

 Kapittel 3

Risikoindikatorer 

 Kapittel 4

Personskader og dødulykker

 Kapittel 5

Feltundersøkelse - Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien

 Kapittel 6

Anbefalinger om videre arbeid

 Kapittel 7