Her kan du høre podkasten i spotify

 

Hør flere podkaster her:

Nytt fokus på arbeidsmiljø
Hvordan kan vi forhindre at folk blir syke eller må ut av arbeidslivet? Svaret ligger i å jobbe systematisk og forebyggende med arbeidsmiljøet. I denne podkastepisoden snakker vi med Jane Tangen og Roar Høydal fra Ptil om hvordan vi kan få det til, i forbindelse med den nye avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA).

IKT-sikkerhet i petroleumssektoren
Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Hvordan kan vi da sørge for at IKT-sikkerheten er god nok til å møte utfordringene?

Sikkerhetspraten med Kristin Kragseth, CEO i Vår Energi
Kristin Kragseth forteller hva hun har lært av koronapandemien og status for bransjens sikkerhetsarbeid i 2021. I tillegg diskuterer vi blant annet Goliat, digitalisering, levetidsforlengelse og hennes nye jobb som sjef for Petoro.

Hvordan påvirker korona oljearbeiderne?
Leder i fagforbundet SAFE, Hilde-Marit Rysst, forklarer hvilke utfordringer deres medlemmer har møtt under koronapandemien. I tillegg diskuterer vi bekymringer rundt antall alvorlige hendelser i 2020 og forventninger til Ptils Hovedtema for 2021.

Den digitale oljearbeider
Petroleumsnæringen digitaliserer i et stadig økende tempo. Dette innebærer betydelig endrede arbeidsoppgaver, prosesser og samarbeidsformer. Hvordan vil den nye hverdagen se ut for «den digitale oljearbeider»? Svaret får du i vår nye podkastepisode.

Droner i nord
Bruken av droner i petroleumsvirksomheten øker, også i nordområdene. Hvilken ny risiko kan oppstå når droner flyttes fra havbunn til himmels under barske forhold?