Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new

Hva kan vi lære av Deepwater Horizon-ulykken?

Jon Turnbull, tidligere brønnintegritetsekspert i BP, snakket om læring etter Deepwater Horizon-ulykken på Ptils Topplederkonferanse 29. oktober 2019.

Published: 06 November 2019
  • Risk management