The underlying documentation and draft for consultation can be found (in Norwegian only) on the inspection authority’s website. 

Read more: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier