Når det gjeld spørsmålet om "competent person" (og løfteinnretningar), viser vi til aktivitetsforskrifta § 43 om bruk av arbeidsutstyr, som adopterer Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr (som igjen byggjer på brukardirektivet), men med unntak av kapittel IX om "sakkyndig kontroll" med meir.

Sjå og aktivitetsforskrifta § 47 om vedlikeholdsprogram og rettleiinga bokstav f som tilrår bruk av NORSOK R-003N vedlegg G og H når det gjeld vedlikehald og kontroll av løfteinnretningar og løftereiskapar. Denne standarden definerer også "sakkyndig kontroll" med meir.