Spørsmål

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer, særlig i oljeserviceområdet, angående problemer med å få tilstrekkelig hvile når de kommer om bord innretningene. Enkelte ansatte som har hatt lang reise, som må møte på kontoret på land for utreisemøte, som må sjekke utstyr før skiftet begynner eller som av andre grunner er trøtte utover det akseptable, føler at de ikke kan forlange å få en hvil før arbeidet starter.

Vi er helt sikre på at bestemmelsene i aktivitetsforskriften § 33 innebærer at folk skal få anledning til å hvile, slik at de er uthvilte når de starter på skiftet, jamfør "Arbeidet skal planlegges slik at (...) arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile." I veiledningen til § 33 står det at "Formålet med bestemmelsen er å hindre en uheldig utvikling som gjør at arbeidstakeren ikke sikres tilstrekkelig restitusjon og hvile, noe som kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser".

Det ville vært en styrke for håndhevingen av dette å få skriftlig fra OD <nå Ptil> - eller lagt under tolkninger på nettsiden - at dette må tolkes sånn. Er det mulig å få en slik tolkning fra dere?

Svar

Det du spør om, gjelder hvile grunnet forhold før oppholdsperioden og arbeidstiden har startet. Dette må ses i forhold til arbeidsmiljøloven § 12 om tilrettelegging av arbeidet: oppdatering, nye aml § 4-1 nr. 2, ikke aktivitetsforskriften § 33. Sistnevnte bestemmelse handler nemlig om sikring av hvile for arbeidstakerne i forbindelse med arbeidet på innretningen.

I henhold til rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder skal den tiden som brukes til reiser til og fra arbeidsstedet ved begynnelsen eller slutten av hver arbeids- eller oppholdsperiode, ikke regnes som arbeidstid. Reisetiden før en oppholdsperiode tas således ikke med i arbeidstiden, og av den grunn er det heller ingen konkrete bestemmelser om hviletid etter reisetid. Det er altså ingen spesifikkforpliktelse til hvile etter helikopterturen til innretningen.

Imidlertid har arbeidsgiveren en generell forpliktelse til å påse at arbeidstakerne er i en slik forfatning at de er i stand til å utføre arbeidet sikkert, jamfør arbeidsmiljøloven § 12 om tilrettelegging av arbeidet.

Denne forpliktelsen påligger arbeidsgiveren uavhengig av hva grunnen kan være til at arbeidstakeren er for trøtt til å utføre arbeidet sikkert. Om det skyldes arbeid på innretningen, utreise til innretningen eller for slitsom fritid, er ikke avgjørende. Eneste forskjellen på tretthet som skyldes aktivitet som arbeidsgiveren står for og den som er forårsaket av fritiden, er at arbeidsgiveren i større grad vil være oppmerksom på tretthet som skyldes aktivitet han selv står for.