Spørsmål

Er det krav om einmannslugarar?

Svar

Nei. Korkje aktivitetsforskrifta § 19 om innkvartering eller andre paragrafar i HMS-regelverket har krav om einmannslugar, men det er krav til nødvendig restitusjon og kvile. Sjå aktivitetsforskrifta § 33 om tilrettelegging av arbeid fjerde ledd og kommentaren til dette leddet i rettleiinga.