Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet har hatt på høring forslag til endringer i følgende forskrifter og veiledninger:

  • Innretningsforskriften med veiledning
  • Aktivitetsforskriften med veiledning
  • Teknisk og operasjonell forskrift med veiledning
  • Veiledning til rammeforskriften
  • Veiledning til styringsforskriften

Høringsfristen var 30. oktober. Vår behandling av kommentarene vil bli presentert i Regelverksforums møte i desember.

PDF av høringskommentarene ligger som vedlegg.