Endra HMS-forskrifter og endra/oppdaterte rettleiingar, jf. orienteringa vår av 22.12.2014, vart publiserte på nettstaden vår i dag.