Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new
Norsk

§ 68a Steinlegging

Steinlegging som er nødvendig ved plassering av innretninger på havbunnen er tillatt dersom:
  1. aktiviteten gjennomføres i et område hvor det ikke er risiko for at sårbare miljøverdier påvirkes
  2. aktiviteten ikke berører forurensede sedimenter
  3. det benyttes rene steinmasser
All plassering av steinmasser skal gjennomføres slik at påvirkning på områdene rundt minimeres.
Operatøren skal dokumentere type og mengde steinmasser som er benyttet og hvordan steinleggingen er gjennomført, jf. rammeforskriften § 23.
Section last changed: 01 January 2022

The operator must obtain a permit from the Norwegian Environmental Agency for petroleum activities under Chapter 3 of the Pollution Control Act (in Norwegian only). Application for permit under the Pollution Control Act is subject to Chapter 36 of the Pollution Control Regulations (in Norwegian only), and a fee is fixed for the Environmental Agency’s processing relating to applications for permits pursuant to Chapter 36 of the Pollution Control Regulations (in Norwegian only).
The regulations’ general requirements for the petroleum activities on the continental shelf apply to all operators. The permits under the Pollution Control Act will normally contain conditions that are specific and adapted to each activity. Chapter 36 of the Pollution Control Regulations (in Norwegian only) gives further provisions on the processing of permits under the Pollution Control Act. The Norwegian Environment Agency has described further expectations for the content of applications and expected processing time in the Guidelines for applications regarding offshore petroleum activities, TA-2847-2011. Chapter 39 of the Pollution Control Regulations (in Norwegian only) gives provisions for fees for work with permits.
Steinlegging som ikke tilfredsstiller kravene i denne paragrafen må være omfattet av en tillatelse etter forurensningsloven. I tvilstilfeller avgjør Miljødirektoratet om tillatelse kreves.
Operatøren må kunne dokumentere de vurderingene som er gjort for å overholde kravene i bokstav a, b og c i første ledd. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Miljødirektoratet på forespørsel, jf. rammeforskriften § 23 siste ledd.