Slagentangen, Nyhamna, Kollsnes/Sture, Hammerfest LNG, Kårstø and Tjeldbergodden