Eksponering for dieseleksos er en kjent utfordring i petroleumsnæringen og berører et bredt spekter av arbeidstakergrupper. Ny grenseverdi for dieseleksos, målt som elementært karbon, vil være gjeldende fra 21.2.2023. 

Er petroleumsnæringen forberedt på ny grenseverdi? 

I dette seminaret ønsker vi å belyse sentrale utfordringer knyttet til dieseleksos som en arbeidsmiljørisiko, herunder:  

  • Har vi tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om eksponeringsrisiko? 
  • Har vi hensiktsmessige verktøy for styring av risiko?
  • Har vi tilstrekkelig kunnskap om mulige tekniske tiltak?

STAMI har, på oppdrag fra Ptil, gjennomført en studie for å oppsummere kunnskapsstatus rundt dieseleksoseksponering i petroleumsnæringen. Denne studien vil bli presentert på seminaret. I tillegg er parter fra industrien invitert til å dele sine erfaringer rundt styring av risiko for dieseleksoseksponering. 

En oppsummering av seminaret vil bli publisert på www.Ptil.no   

Vel møtt!