Dette seminaret setter lys på drift av rørledninger.

Det er over 15000 km med rørledninger installert på norsk sokkel, hvorav de eldste ble installert tilbake på 70-tallet. Det er variasjon i hvilke utfordringer man har i drift og også ulike muligheter for integritetsstyring.

Vi ønsker med dette seminaret å bidra til dialog og skape en arena for å dele erfaringer og bidra til sikker drift og kontinuerlig forbedring.