Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.

I programmet i år følger vi opp årets hovedtema for Ptil, Aldri en ny storulykke. Vi vil også være innom tema som sprekker på FPSOer, kollisjoner mellom semier og isfjell og regelverksendringer. Arrangementet vil ha et faglig fokus med tid avsatt til diskusjon og innspill.

Vi ønsker med dette arrangementet å bidra til dialog og skape en arena for å dele erfaringer og bidra til sikker drift og kontinuerlig forbedring.