Sett av datoen allerede nå – vi ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen onsdag 28. august 2019.

Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: