Tallene for utviklingen i risikonivå 2019 er klare. Her legger vi fram rapportene, kommenterer sentrale trender og presenterer spørreskjemaundersøkelsen.

Hva vet vi om storulykker – 40 år etter Kielland? Dette er overskriften for del to av arrangementet, der Equinor og Aker Solutions deler sine tanker om temaet.