Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new

Forebygging av storulykker – sikkerhet på havbunnen

 • Date:
 • Location: Petroleumstilsynet

 • Forebygging av storulykker – sikkerhet på havbunnen

  Innledning

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  RNNP Akutte Utslipp – utvikling og signaler

  Torleif Husebø, fagleder, Ptil

  Ulykkesforebygging på tvers av selskapene – bruk av RNNP-resultater

  Hildegunn Blindheim, direktør for klima & miljø, Norsk olje og gass

  Pause

  Sikkerhet på havbunnen

  Geir Løland, fagleder, Ptil

  Smarter Subsea Integrity Management

  Neil Addison, subsea engineering manager, Aker BP

  Nova prosjektet – System for lekkasjedeteksjon subsea

  Martin Solheim, technical safety & barrier management Nova project, Wintershall Dea

  Oppsummering

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

Contact

Torleif Husebø

Discipline leader – process integrity

Lin Silje Nilsen

Sjefingeniør