Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-english-new
Norsk

Beredskap - Status og utfordringer i petroleumsvirksomheten

 • Emergency preparedness
 • Date:

Beredskap - Status og utfordringer i petroleumsvirksomheten

 • Innledning
  Jan Ketil Moberg, fagleder Logistikk og beredskap, Ptil
 • Evaluering av områdeberedskap
  Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør, Ptil
 • Fører omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak til svekket beredskap? Hva observerer vi i tilsyn?
  Anne Marit Lie, sjefingeniør Ptil
 • Pause
 • Oppdatering og status beredskap i Nord
  Sigurd Robert Jacobsen, sjefingeniør Ptil
 • Avslutning
  Arnt Heikki Steinbakk, sjefingeniør Ptil

Contact

Aina Eltervåg

Chief engineer logistics and emergency preparedness