Barrieredagen 2020 er nå fulltegnet, men ta kontakt ved ønske om å stå på venteliste.

Målet med fagdagen er å dele erfaringer om barrierestyring fra tilsyn, fra bransjesamarbeid, fra studier og fra enkeltselskapers arbeid med barrierestyring.

I 2017 gjennomførte vi en barrieredag med presentasjoner av regelverkskrav, barrierenotat, tilsynserfaringer og arbeid hos ulike selskaper. Presentasjonen ble streamet på Internett og her finner du alle presentasjonene og video fra Barrieredagen 2017.
Er du mindre kjent med krav til barrierestyring, kan det være til god hjelp å begynne her.