I første halvår av 2020 ble Petroleumstilsynet gjort kjent med at det var store utfordringer med kvalitetsfeil på sveisene til skroget til Johan Castberg-innretningen, som er under bygging i Singapore.

Vi besluttet å granske prosjektet, for å identifisere årsakene til sveisefeilene og for å bidra til læring for framtidige feltutbygginger.

I presentasjonen vil vi gå gjennom:

  • hvorfor Petroleumstilsynet valgte å granske prosjektet
  • bakgrunnsinformasjon om prosjektet
  • årsaker til kvalitetsfeil på sveiser
  • våre observasjoner
  • konsekvens og potensial.