Hovedmålet for vår gransking har vært å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I presentasjonen vil vi gå gjennom:

  • relevant bakgrunnsinformasjon for hendelsen
  • hendelsesforløpet
  • våre vurderinger rundt hendelsens potensial
  • utløsende og bakenforliggende årsaker
  • våre observasjoner etter granskingsarbeidet.

Til slutt i sendingen gir Ptil-direktør Anne Myhrvold sine kommentarer.