Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen!

Les mer

IA-avtale med arbeidsmiljøsatsing: Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) legger vekt på å styrke det systematiske, forebyggende arbeidet i bedriftene. Målet er at færre blir syke og at flere blir værende i jobb.