Merk!

Vi har besluttet å utsette seminaret God Natt 12.3.2020. Bakgrunnen for dette er redusert deltakelse fra industrien. Vi ser at vi ikke klarer å oppnå hovedmålsettingen med seminaret (erfaringsdeling) uten en bred deltakelse fra selskapene.

 

Målet med seminaret er å styrke kompetanse og dele erfaringer i næringen om tilrettelegging for de som utfører nattarbeid både offshore og land.

På programmet finner du blant andre professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen som vil snakke om skiftarbeid og søvn.
Hugo Halvorsen fra Samarbeid for Sikkerhet som vil presentere den nye anbefaling fra SfS om nattarbeid.
Representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere fra ulike selskap og leverandører vil dele erfaringer om tilrettelegging for nattarbeid offshore og på land.
Petroleumstilsynet vil innlede seminaret og sette rammene for dagen på vegne av den partssammensatte gruppen under Regelverksforum som står for programmet.